Vitajte na stránke spoločnosti IKA TRANS, spol. s r. o.

Profil spoločnosti

Spoločnosť IKA TRANS, spol. s r.o. bola založená v roku 1991.

Predmetom našej činnosti sú:

  • obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru mimo viazaného a koncesovaného
  • vnútroštátne zasielateľstvo
  • služby colnej deklarácie
  • zasielateľstvo
  • výroba a distribúcia tepla
  • výroba a distribúcia elektriny

Kontakt

IKA TRANS, spol. s r.o.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

IČO: 00 635 081
DIČ: 2020458693
IČ DPH: SK2020458693
e-mail: hodulova@ikatrans.sk
tel.: 052 / 45 15 144

Štandardy kvality

2022

Distribúcia elektriny MDS
Dodávka elektriny
Evidencia štandardov kvality za oblasť TEPLO 2022

2021

Distribúcia elektriny MDS
Dodávka elektriny
Evidencia štandardov kvality za oblasť TEPLO 2021

2020

Distribúcia elektriny MDS
Dodávka elektriny
Evidencia štandardov kvality za oblasť TEPLO 2020

2019

Distribúcia elektriny MDS
Dodávka elektriny
Evidencia štandardov kvality za oblasť TEPLO 2019

2018

Distribúcia elektriny MDS
Dodávka elektriny
Evidencia štandardov kvality za oblasť TEPLO 2018

2017

Distribúcia elektriny MDS
Dodávka elektriny
Evidencia štandardov kvality za oblasť TEPLO 2017

Dokumenty MDS IKA TRANS (TATRAĽAN)

Technické podmienky
Rozhodnutie o zmene umiestnenia prevádzkového poriadku
Prevádzkový poriadok

Cenníky a rozhodnutia

CENNÍK ZA PRÍSTUP DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY A DISTRIBÚCIE ELEKTRINY PLATNÝ OD 01.01.2023 - Číslo: 0097/2023
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0047/2023/E-ZR
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 2465/2023/BA
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0013/2023/E
CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE MALÉ PODNIKY PLATNÝ OD 01.01.2023
CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE FIRMY A ORGANIZÁCIE PLATNÝ OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE A DISTRIBÚCIE PRE FIRMY a ORGANIZÁCIE PLATNÝ OD 01.12.2022 DO 31.12.2022
CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE A DISTRIBÚCIE PRE FIRMY a ORGANIZÁCIE PLATNÝ OD 01.11.2022 DO 30.11.2022
CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE A DISTRIBÚCIE PRE FIRMY a ORGANIZÁCIE PLATNÝ OD 01.10.2022 DO 31.10.2022
CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE A DISTRIBÚCIE PRE FIRMY a ORGANIZÁCIE PLATNÝ OD 01.09.2022 DO 30.9.2022
CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE A DISTRIBÚCIE PRE FIRMY a ORGANIZÁCIE PLATNÝ OD 01.08.2022
CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE A DISTRIBÚCIE PRE FIRMY a ORGANIZÁCIE PLATNÝ OD 01.07.2022
CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE A DISTRIBÚCIE PRE FIRMY a ORGANIZÁCIE PLATNÝ OD 01.04.2022
CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE A DISTRIBÚCIE PRE MALÉ PODNIKY PLATNÝ OD 22.02.2022
CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE A DISTRIBÚCIE PRE FIRMY a ORGANIZÁCIE PLATNÝ OD 15.02.2022
CENNÍK ZA PRÍSTUP DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY A DISTRIBÚCIE ELEKTRINY PLATNÝ OD 01.02.2022
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0243/2022/E
CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE A DISTRIBÚCIE PRE MALÉ PODNIKY PLATNÝ OD 01.02.2021
CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE A DISTRIBÚCIE PRE FIRMY a ORGANIZÁCIE PLATNÝ OD 01.02.2021
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0225/2021/E
CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE A DISTRIBÚCIE PRE MALÉ PODNIKY PLATNÝ OD 01.01.2021
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0048/2021/E
CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE A DISTRIBÚCIE PRE MALÉ PODNIKY PLATNÝ OD 01.01.2020
CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE A DISTRIBÚCIE PRE FIRMY a ORGANIZÁCIE PLATÝ OD 01.01.2020
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0224/2020/E
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0046/2020/E
CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE A DISTRIBÚCIE PRE MALÉ PODNIKY PLATNÝ OD 01.01.2019
CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE A DISTRIBÚCIE PRE FIRMY a ORGANIZÁCIE PLATNÝ OD 01.01.2019
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0122/2019/E
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0208/2019/E
CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE A DISTRIBÚCIE PRE MALÉ PODNIKY PLATNÝ OD 01.09.2018
CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE A DISTRIBÚCIE PRE FIRMY a ORGANIZÁCIE PLATNÝ OD 01.09.2018
CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE A DISTRIBÚCIE PRE MALÉ PODNIKY PLATNÝ OD 01.03.2018
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0236/2018/E
CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE A DISTRIBÚCIE PRE FIRMY a ORGANIZÁCIE NA ROK 2018
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0178/2018/E
CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE A DISTRIBÚCIE PRE MALÉ PODNIKY ROK 2017
CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE A DISTRIBÚCIE PRE FIRMY a ORGANIZÁCIE NA ROK 2017
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0339/2017/T
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0237/2017/T
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0245/2017/T
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0089/2017/E-OZ
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0075/2016/E
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0248/2016/E
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0122/2014/E
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0044/2014/E-PP
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0135/2013/S-AP
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0147/2013/E
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0168/2013/E
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0174/2012/S-AP
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0184/2011/E-PP
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0236/2014/E
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0324/2011/E
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0229/2012/E
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo 0046/2013/E-OP
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo 27837/2012/BA
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0091/2015
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0233/2015