Vitajte na stránke spoločnosti IKA TRANS, spol. s r. o.

Profil spoločnosti

Spoločnosť IKA TRANS, spol. s r.o. bola založená v roku 1991.

Predmetom našej činnosti sú:

  • obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru mimo viazaného a koncesovaného
  • vnútroštátne zasielateľstvo
  • služby colnej deklarácie
  • zasielateľstvo
  • výroba a distribúcia tepla
  • výroba a distribúcia elektriny

Kontakt

IKA TRANS, spol. s r.o.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok

IČO: 00 635 081
DIČ: 2020458693
IČ DPH: SK2020458693
e-mail: hodulova@ikatrans.sk
tel.: 052 / 45 15 144

Štandardy kvality

2020

Distribúcia elektriny MDS
Dodávka elektriny
Evidencia štandardov kvality za oblasť TEPLO 2020

2019

Distribúcia elektriny MDS
Dodávka elektriny
Evidencia štandardov kvality za oblasť TEPLO 2019

2018

Distribúcia elektriny MDS
Dodávka elektriny
Evidencia štandardov kvality za oblasť TEPLO 2018

2017

Distribúcia elektriny MDS
Dodávka elektriny
Evidencia štandardov kvality za oblasť TEPLO 2017

Prevádzkový poriadok MDS IKA TRANS (TATRAĽAN)

Rozhodnutie o zmene Prevádzkového poriadku
Prevádzkový poriadok

Dokumenty

CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE A DISTRIBÚCIE PRE MALÉ PODNIKY PLATNÝ OD 01.02.2021
CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE A DISTRIBÚCIE PRE FIRMY a ORGANIZÁCIE PLATÝ OD 01.02.2021
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0225/2021/E
CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE A DISTRIBÚCIE PRE MALÉ PODNIKY PLATNÝ OD 01.01.2021
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0048/2021/E
CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE A DISTRIBÚCIE PRE MALÉ PODNIKY PLATNÝ OD 01.01.2020
CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE A DISTRIBÚCIE PRE FIRMY a ORGANIZÁCIE PLATÝ OD 01.01.2020
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0224/2020/E
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0046/2020/E
CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE A DISTRIBÚCIE PRE MALÉ PODNIKY PLATNÝ OD 01.01.2019
CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE A DISTRIBÚCIE PRE FIRMY a ORGANIZÁCIE PLATÝ OD 01.01.2019
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0122/2019/E
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0208/2019/E
CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE A DISTRIBÚCIE PRE MALÉ PODNIKY PLATNÝ OD 01.09.2018
CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE A DISTRIBÚCIE PRE FIRMY a ORGANIZÁCIE PLATÝ OD 01.09.2018
CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE A DISTRIBÚCIE PRE MALÉ PODNIKY PLATNÝ OD 01.03.2018
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0236/2018/E
CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE A DISTRIBÚCIE PRE FIRMY a ORGANIZÁCIE NA ROK 2018
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0178/2018/E
CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE A DISTRIBÚCIE PRE MALÉ PODNIKY ROK 2017
CENNÍK ELEKTRICKEJ ENERGIE A DISTRIBÚCIE PRE FIRMY a ORGANIZÁCIE NA ROK 2017
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0339/2017/T
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0237/2017/T
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0245/2017/T
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0089/2017/E-OZ
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0075/2016/E
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0248/2016/E
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0122/2014/E
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0044/2014/E-PP
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0135/2013/S-AP
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0147/2013/E
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0168/2013/E
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0174/2012/S-AP
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0184/2011/E-PP
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0236/2014/E
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0324/2011/E
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0229/2012/E
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo 0046/2013/E-OP
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo 27837/2012/BA
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0091/2015
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ - Číslo: 0233/2015